Cửa sổ mở quay

Cửa sổ mở có nhiều dạng như sau Cửa sổ mở cạnh bên; cửa sổ bật trên; cửa sổ bật dưới; cửa 2 cánh; cửa 4 cánh. Hay sử dụng cho công trình thấp tầng và nhà ở với phụ kiện đồng bộ đảm bảo tính anh toàn và thẩm mỹ. Độ lớn của cánh cửa có giới hạn nhất định do phụ thuộc vào phụ kiện đi kèm với khung bao chắc chắn và chốt đa điểm chống trộm.