Mặt dựng kính hệ Stick

Mặt dựng kính hệ Stick là hệ thống mặt dựng nhôm kính được lắp đặt theo nguyên tắc khung nhôm lắp trước và kính lắp sau. Sản xuất gia công các thanh nhôm, kính và một số chi tiết khác tại nhà máy, sau đó toàn bộ công việc liên kết, lắp dựng và hoàn thiện sẽ được thực hiện tại công trường.