I. Quyền và trách nhiệm của bên bán:

1. Cung cấp đầy đủ xuất xứ hàng hoá và chứng chỉ chất lượng của sản phẩm

2. Cung cấp tổ chức thi công, lắp đặt bảo đảm theo thiết kế đã phê duyệt của khách hàng.

3. Đảm bảo an toàn lao động, dảm bảo vệ sinh môi trường trên công trình cũng như đảm bảo anh ninh trong khu vực và xung quanh trong quá trình thi công lắp đặt sản phẩm.

4. Lập đầy đủ các hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật, hồ sơ thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước tại thời điểm nghiệm thu và thanh toán.

5. Nghiệm thu công việc và lập bản vẽ hoàn công khi hoàn thành công trình.

6. Bảo hành sản phẩm theo quy định ghi trong hợp đồng.

7. Đảm bảo thi công đúng tiến độ yêu cầu.

II. Quyền và trách nhiệm của bên mua:

1. Thống nhất bản vẽ thiết kế và các vật tư chi tiết để Bên cung cấp làm căn cứ đặt hàng và thi công.

2. Bàn giao mặt bằng vị trí lắp đặt sản phẩm theo yêu cầu.

3. Tạo điều kiện cho Bên cung cấp lắp dựng giàn giáo, mặt bằng để thiết kế và thi công nhôm kính.

4. Bố trí mặt bằng khi lắp đặt đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật sau khi đã thống nhất biện pháp thi công.

5. Cử cán bộ giám sát thi công thường xuyên có mặt tại công trường để cùng giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, theo dõi và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

6. Thanh toán hợp đồng cho Bên cung cấp theo đúng quy định của Hợp đồng. Cử người có trách nhiệm để đối chiếu công nợ theo khối lượng thi công thực tế, giao nhận và thanh lý hợp đồng.

 

Toutefois il est possible de remarquer un petit gain en longueur ou en largeur, mais cela ne dure pas. Ce n’est pas elle achat viagra sans ordonnance pharmacie qui fabrique ou stocke les spermatozoïdes. Et le médecin cardiologue peut également soigner les problèmes d’érection ou peut on acheter du viagra par la même occasion! pourquoi cherche-t-il à faire rire son entourage ? Approfondissons cela dans la suite de cet article. achat viagra cialis france la demande pour l’augmentation du volume du pénis sans chirurgie touche tous les hommes: Il possède de véritables levitra france pharmacie propriétés chimiques actives dit ‘‘aliment tonique’’ qui ont une influence directe sur l’énergie et la stimulation sexuelle.

Le pubblicità ingannevoli ci promettono, anche troppo spesso, effetti benefici e straordinari con la semplice assunzione di comprare viagra online senza ricetta sostanze naturali. Ma l’aspetto fondamentale per provare un orgasmo intenso è l’intesa di coppia, che non devi mai trasformarsi cialis generico vendita online in dipendenza affettiva.Cibi afrodisiaci per l’uomo: I comportamenti di una dipendenza sessuale tipici includono la viagra pfizer vendita masturbazione compulsiva, l’uso persistente della pornografia, esibizionismo, voyeurismo, atti estremi di sesso lascivo e Generic Levitra Prezzo in Farmacia l’incapacità di resistere agli impulsi sessuali. Per le donne invece, il calo arriverebbe più avanti, nel periodo compreso tra i 55 e i 64 anni.